Izolacijske ploče od kamene vune

© PROFI BAUCENTAR

Izolacijske ploče od kamene vune imaju mogućnost višestruke primjene, te ih koristimo za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju i zaštitu potkrovlja, pregradnih zidova, spuštenih stropova, "slijepih" podova, kao ispuna između profiliranih čeličnih elemenata ili kao obložni mehanički pričvršćeni element. Optimalnu izolaciju potkrovlja postižemo upotrebom izolacijskih ploča TERVOL KP i TERVOL DP - 3.Pločama TERVOL TW lako i efikasno možemo izolirati sve pregradne zidove izvedene po sustavu suhe gradnje. Podne izolacijske ploče TERVOL TP, TERVOL TPS, TERVOL TPT svojim svojstvima osiguravaju kvalitetnu toplinsku i zvučnu izolaciju i zaštitu konstrukcije. Lamele i ploče od kamene vune TERVOL sastavni su dio svih sustava tankoslojnih i debeloslojnih kontaktnih fasada, kao i ventiliranih fasada. Krovne izolacijske ploče TERVOL DDP i TERVOL DDP-G optimalno su rješenje. Upotrebljavaju se za izolaciju ravnih krovova.


Dobavljači