Kontakt

MD profil baucentar

Uprava: Slavonska avenija 17, 10 040 Zagreb, fax: 01/2411-939, e-mail: info@mdprofil.hr; uprava@mdprofil.hr

Prodaja: tel. 01/2411 932, 01/2411 979, 01/2411 928  prodaja@mdprofil.hr

Nabava: tel. 031/801 910, nabava@mdprofil.hr

Informacije: 01/2411 900

Marketing: tel.01/2411 914, marketing@mdprofil.hr

Sjedište: Industrijska zona bb, 31 400 Đakovo, tel. 031/801-900, fax: 031/801-909

E-mail: info@mdprofil.hr

Besplatni info telefon: 0800-8001

 


MD interijeri

Uprava: Slavonska avenija 17, 10 040 Zagreb, tel.01/2411 987, fax. 01/2411 919

Sjedište: Industrijska zona bb, 31 400 Đakovo

E-mail: info@mdprofil.hr, ksenija.kovacic@mdprofil.hr

Besplatni info telefon: 0800 8001


Kontaktirajte nas