Kontakt

MD profil baucentar

Uprava: Slavonska avenija 17, 10 040 Zagreb, fax: 01/2411-939, e-mail: info@mdprofil.hr; uprava@mdprofil.hr

Prodaja: tel. 01/2411 932, 01/2411 979, 01/2411 928  prodaja@mdprofil.hr

Nabava: tel. 031/801 910, nabava@mdprofil.hr

Informacije: 01/2411 900

Marketing: tel.01/2411 914, marketing@mdprofil.hr

Sjedište: Industrijska zona bb, 31 400 Đakovo, tel. 031/801-900, fax: 031/801-909

E-mail: info@mdprofil.hr

Besplatni info telefon: 0800-8001


Intra

Uprava: Slavonska avenija 17, 10 040 Zagreb, tel. 01/2411-930, fax: 01/2411 937

Sjedište: Industrijska zona bb, 31 400 Đakovo, tel. 031/801-910, fax:031/801-909

E-mail: info@mdprofil.hr


MD profil nekretnine

Sjedište: Industrijska zona bb, 31 400 Đakovo, tel:031/801-910, fax: 031/801-909

E-mail: info@mdprofil.hr

Besplatni info telefon: 0800-8001

Zagreb: tel: 01/2411 910, fax: 01/2411 939


MD profil baucentar BiH

Sjedište: Kurta Schorka 8, 71 000 Sarajevo, tel: +387/33/760-211, fax: +387/33/472-309

E-mail: etersek@mdprofil.hr


MD interijeri

Uprava: Slavonska avenija 17, 10 040 Zagreb, tel.01/2411 987, fax. 01/2411 919

Sjedište: Industrijska zona bb, 31 400 Đakovo

E-mail: info@mdprofil.hr

Besplatni info telefon: 0800 8001


Kontaktirajte nas