การเมืองอุปสรรคใหญ่ของการรับมือ โควิด-19 ในสหรัฐฯ

ในขณะนี้ ทั่วโลกต่างพบว่าหน้ากากอนามัย สามารถควบคุมโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนาได้มากถึง 50 – 85 เปอร์เซ็นต์ ยิ่งไปกว่านั้น หน้ากากอนามัยยังมีราคาถูกและเป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงใด ๆ ทั้งยังสามารถทำใช้เองได้ และยังไม่มีผลกระทบจากการใช้อีกด้วย

ประกอบกับมีงานวิจัยที่สนับสนุนการใช้หน้ากากอนามัยในช่วงโควิด-19 ที่ได้รับการเปิดเผยเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่เหมือนกันของประเทศที่สามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ได้สำเร็จ คือ ผู้นำประเทศ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักการเมือง และประชาชนทั่วไป เต็มใจใช้หน้ากากอนามัยโดยไม่มีข้อโต้แย้ง งานวิจัยชิ้นล่าสุดค้นพบว่า ในประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่สวมหน้ากากอนามัย ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการระบาดของโรคโควิด-19 เช่น ฮ่องกง เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม จะมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคน้อย ขณะที่ระยะการระบาดของโรคก็เป็นเพียงช่วงสั้น ๆ เท่านั้น นอกจากจะใช้การสวมหน้ากากอนามัยแล้ว ก็ยังทำควบคู่ไปกับมาตรการอื่น ๆ เช่น การรักษาระยะห่างทางสังคม การติดตามผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ เป็นต้น